Fjord kommune

Opningstider

Opningstider

Opningstida for barnehagen er frå 07.00 - 16.30 alle dagar.

Vi ber foreldra respektere stengetida. 

Mellom kl. 09.30 – 11.00, legg vi opp til organiserte aktivitetar, så til vanleg bør barna vere i barnehagen innan kl. 09.30.  Vi ber om å få melding viss barna ikkje kjem, då det kan ha innverknad på det vidare opplegget for dagen. (personalressurs som kan vurderast, turar o.l.).