eSignering - du signerer elektronisk

Vi sender ut dokument som treng signatur til elektronisk signering, dette kan vere kontraktar, arbeidsavtalar og ulike dokument frå skulane.

Av omsyn til personvernet vil ikkje tittelen på dokumentet vise i meldinga. Tittelen på sendinga er «Førespørsel om digital signering frå Fjord kommune»

Du vil motta ein epost med melding om signering. Her vil det stå kor lenge dokumentet vil ligge til signering før det vert trekt tilbake og ikkje lenger kan signerast. Viss det går over fristen, så kontakt kommunen på post@fjord.kommune.no som kan aktivere signering igjen.

Når du har åpna lenkeadressa i ein nettlesar, klikkar du «Logg inn for å signere» og vel «Dokument fra det offentlige». Du loggar på med same måtane som du loggar inn på altinn for å sjekke skattemeldinga (MinID, BankID, BankID på mobil, Buypas eller Confides).

Nå får du opp lenke til dokumentet som skal signeres og kan lese det. Etter å ha lest dokumentet, kan du klikke knappen «Signer dokument». Du signerer da dokumentet med din elektroniske ID (en av de samme som kan brukes for å logge på).

Etter signering kan du laste ned en kopi av det signerte dokumentet. Hvis du har digital postkasse for sendinger fra det offentlige (digipost eller e-boks) vil du automatisk motta en kopi der.

Som en del av elektronisk signatur, ligger også at ingen kan endre i dokumentet uten at signaturen blir ugyldig. Du kan derfor være trygg på at der man kan legge fram et dokument med gyldig signatur, vil det alltid være det samme dokument du har signert.