Gebyr for vatn og avløp

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket (PDF, 522 kB)

Forskrift om vass-og avløpsgebyr (PDF, 568 kB)

Forklaring gebyr vatn og avløp (PDF, 377 kB)

Betalingssatsar vatn og avløp, sjå side 10