Ledige tomter

Ledige tomter

Vi har ledige tomter i alle bygdene. Alle tomtane kostar kr. 80 per m2. I tillegg kjem utgifter/gebyr til oppmåling, tinglysing og tilknyting vatn og kloakk.

Det er eige søknadsskjema for kjøp av tomt.

Kommunestyret har fastsett reglar for tildeling av tomt

På linkane under finn de oversikt over dei kommunale bustadfelta. Tomtene som er opptekne er markert med raude kryss. På Omenås bustadfelt er det ledige tomter som har raude kryss.

Lars kjell Smoge
Teamleiar
E-post
Telefon 70 25 88 43