Ledige bustadtomter

Ledige bustadtomter

Vil du kjøpe deg ei bustadtomt i Norddal, Tafjord, Fjøra, Valldal eller Stordal? Fjord kommune har ledige tomter i alle bygdene. Kommunestyret har fastsett ein fastpris på kr 50 pr. kvadratmeter. 

Oversikt over tomter i dei ulike bygdene

 

Eidsdal

                Blomrobben bustadfelt (PDF, 489 kB)

Norddal

                Ekrebakkane bustadfelt (PDF, 3 MB)      
                Ekrå bustadfelt (PDF, 3 MB)

Tafjord (PDF, 2 MB)

Fjørå (PDF, 2 MB) 

Valldal

                Muriberget bustadfelt (PDF, 9 MB)

                Murigjerdet bustadfelt (PDF, 2 MB)

                Nerås bustadfelt (PDF, 3 MB)

                Omenås bustadfelt (PDF, 4 MB)
               Nerås og Omenås (PDF, 4 MB)

Stordal

                Røbbane, Vinjehjellane og Griggåsrøbbane bustadfelt (PDF, 5 MB)
                Hovshjellane, Vinjehjellane, Øvrebust (PDF, 5 MB)

             

Vilkår for kjøp av kommunal bustadtomt

Tomtene delast ut etter «første-mann-til-mølla»-prinsippet. Dei som ynskjer å kjøpe ei av tomtene må sende inn søknad gjennom digitalt søknadsskjema 

Reglement for tildeling av kommunale bustad- og næringstomter syner kva for krav kommunen set ved kjøp av kommunal bustadtomt.

Vedteke Reglement for tildeling av kommunal tomt, Fjord kommune (PDF, 609 kB)

Gebyr for tilknyting til vatn og avløp, samt tinglysing av skøyte og eventuell oppmåling kjem i tillegg. Tilknytingsgebyr for kraft vert styrt av nettleverandøren i området

Emma Kuskemoen
Leiar plan og miljø
E-post
Telefon 418 67 925