Ledige bustadtomter

Ledige bustadtomter

Vil du kjøpe deg ei bustadtomt i Norddal, Eidsdal, Tafjord, Fjøra, Valldal eller Stordal? Fjord kommune har ledige tomter i alle bygdene. Kommunestyret har fastsett ein fastpris på kr 50 pr. kvadratmeter. Samstundes vart det bestemt at einskilde tomter i Valldal, Stordal og på Dyrkorn skal lysast ut gratis

Oversikt over tomter i dei ulike bygdene

Eidsdal

                Langereiten og Blomrobben bustadfelt (PDF, 3 MB)

Norddal

                Ekrå og Ekrebakkane bustadfelt (PDF, 4 MB)      

Tafjord (PDF, 2 MB)

Fjørå (PDF, 2 MB) 

Valldal

                Muriberget bustadfelt (PDF, 2 MB)

                Murigjerdet bustadfelt (PDF, 2 MB)

                Nerås bustadfelt (PDF, 3 MB)

                Omenås bustadfelt (PDF, 4 MB)

Stordal

                Røbbane, Vinjehjellane og Griggåsrøbbane bustadfelt (PDF, 5 MB)

             

Vilkår for kjøp av kommunal bustadtomt

Tomtene delast ut etter «første-mann-til-mølla»-prinsippet. Dei som ynskjer å kjøpe ei av tomtene må sende inn søknad gjennom digitalt søknadsskjema 

Kommunen set fylgjande krav ved kjøp av kommunal bustadtomt:

  • Kommune sender skøyte når faktura for tomt inkl. gebyr/avgift er betalt og signert kjøpekontrakt er returnert til kommunen
  • Byggetiltak må settast i gong innan to år .
  • Ikkje utbygd tomt vert tilbakeført til Fjord kommune etter to år.
  • Kjøpar har ikkje løyve til å selje tomta vidare.
  • Kjøparar som ikkje alt er innbyggarar i Fjord kommune må melde flytting når bustaden er innflyttingsklar.

Tilknytingsgebyr for kraft, vatn og avløp kjem i tillegg.

Emma Kuskemoen
Kommuneplanleggar
E-post
Telefon 418 67 925