Forskrift om minsteareal for jakt på elg, hjort og rådyr i Fjord kommune

Forskrift om minsteareal for jakt på elg, hjort og rådyr i Fjord kommune

Fjord kommunestyret vedtok i sak 018/22 den 17. mars ny forskrift om minsteareal for jakt på elg, hjort og rådyr i Fjord kommune. Gjeldane minsteareal for kommunen er følgjande:

Dokument 22/2560 - Fastsetting av forskrift om minsteareal for jakt - Fjord kommune (PDF, 545 kB)

Forskrift om minsteareal for jakt - Fjord kommune