Vellykka digitalt folkemøte om Raudbergvika landbasert opprett!

Vellykka digitalt folkemøte om Raudbergvika landbasert opprett!

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

I folkemøtet la Heidi Hansen i Nordplan på vegne av Hofseth fram dei store planane i Raudbergvika, med tunnell til Eidsdal og nytt industriområde på fylling i Eidsdal.

For å kome i gang med bygginga står det att å fullføre reguleringsplanen, få innvilga konsesjon og kome vidare med detaljprosjektering.

Her kan du sjå filene som er sendt ut ifm høyringa. Frist for å kome med innspel til høyringa er 1. februar 2022. Ber om at innspel sendast skriftleg til post@fjord.kommune.no eller Pb. 144, 6211 Valldal

Raudbergvika
Tittel Publisert Type
5) 1179-A-O-10-002 Situasjonsplan

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5) 1179-A-O-10-002 Situasjonsplan.pdf
7a) illustrasjon Eidsdal 01

06.12.2021 Filtype: png. Klikk for å laste ned 7a) illustrasjon Eidsdal 01.png
4-2c) T_Regplan_vertikalnivå 02_Eidsdal

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4-2c) T_Regplan_vertikalnivå 02_Eidsdal.pdf
7c) illustrasjon Eidsdal 03

06.12.2021 Filtype: png. Klikk for å laste ned 7c) illustrasjon Eidsdal 03.png
7b) illustrasjon Eidsdal 02

06.12.2021 Filtype: png. Klikk for å laste ned 7b) illustrasjon Eidsdal 02.png
7e) illustrasjon Eidsdal 05

06.12.2021 Filtype: png. Klikk for å laste ned 7e) illustrasjon Eidsdal 05.png
7d) illustrasjon Eidsdal 04

06.12.2021 Filtype: png. Klikk for å laste ned 7d) illustrasjon Eidsdal 04.png
6) 1179-A-O-10-003 Situasjonsplan Eidsdal rev4

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6) 1179-A-O-10-003 Situasjonsplan Eidsdal rev4.pdf
8a) illustrasjon Raudbergvika, midtfjords_nord

06.12.2021 Filtype: png. Klikk for å laste ned 8a) illustrasjon Raudbergvika, midtfjords_nord.png
8b) illustrasjon Raudbergvika, midtfjords_sør

06.12.2021 Filtype: png. Klikk for å laste ned 8b) illustrasjon Raudbergvika, midtfjords_sør.png
4-2a) T_Regplan_vertikalnivå 02_Raudbergvika

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4-2a) T_Regplan_vertikalnivå 02_Raudbergvika.pdf
8c) illustrasjon Raudbergvika, nærbilde

06.12.2021 Filtype: png. Klikk for å laste ned 8c) illustrasjon Raudbergvika, nærbilde.png
10) Kunnskapsgrunnlag naturmangfold Eidsdal

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10) Kunnskapsgrunnlag naturmangfold Eidsdal.pdf
8d) illustrasjon Raudbergvika, oversikt

06.12.2021 Filtype: png. Klikk for å laste ned 8d) illustrasjon Raudbergvika, oversikt.png
8e) illustrasjon Raudbergvika, perspektiv fra gård

06.12.2021 Filtype: png. Klikk for å laste ned 8e) illustrasjon Raudbergvika, perspektiv fra gård.png
11) 3508 Landbasert oppdrett i Raudbergvika. Konsekvensutredning for naturmangfold på land.

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11) 3508 Landbasert oppdrett i Raudbergvika. Konsekvensutredning for naturmangfold på land..pdf
12-13) KU_Landskap- og-verdensarv_22112021.

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12-13) KU_Landskap- og-verdensarv_22112021..pdf
18) 1179 WHS - Notat NO-01 Massehåndtering

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 18) 1179 WHS - Notat NO-01 Massehåndtering.pdf
19) 1179 WHS - Notat NO-02 Fylling i Eidsdal

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19) 1179 WHS - Notat NO-02 Fylling i Eidsdal.pdf
16) RA-10 WHS Raudbergviks - Ingeniørgeologisk rapport vegtunnel_J01_2021-10-15

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16) RA-10 WHS Raudbergviks - Ingeniørgeologisk rapport vegtunnel_J01_2021-10-15.pdf
20) 1179-A-O-40-001 Snitt fylling i sjø Eidsdal rev1

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20) 1179-A-O-40-001 Snitt fylling i sjø Eidsdal rev1.pdf
22) ELEKTROTEKNISKE ANLEGG RAUDBERGVIKA

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 22) ELEKTROTEKNISKE ANLEGG RAUDBERGVIKA.pdf
21) NO-04 WHS Raudbergvika - Overordnet geoteknisk vurdering av grunnforhold i dagsone - J01_2021-02-25 (1)

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21) NO-04 WHS Raudbergvika - Overordnet geoteknisk vurdering av grunnforhold i dagsone - J01_2021-02-25 (1).pdf
9) Konsekvensutredning, maritimt mangfold, utf.av. Rådgivende Biologer

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9) Konsekvensutredning, maritimt mangfold, utf.av. Rådgivende Biologer.pdf
14) 3299 Matfisksøknad WHS AS Raudbergvika

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14) 3299 Matfisksøknad WHS AS Raudbergvika.pdf
25) NO-08_Vurdering av sikkerhetsklasse og skredfare tilknyttet eksisterende havn

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 25) NO-08_Vurdering av sikkerhetsklasse og skredfare tilknyttet eksisterende havn.pdf
27) ROS Raudbergvika

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 27) ROS Raudbergvika.pdf
26) BR-01021-Raudbergvika0821-ver01

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 26) BR-01021-Raudbergvika0821-ver01.pdf
29) 1179 WHS - Risikovurderinger flodbølge fra skred

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 29) 1179 WHS - Risikovurderinger flodbølge fra skred.pdf
28) RA-07 WHS Raudbergvika- Teknisk sikkerhet dag-berganlegg_B02_2021-06-16 (2)

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 28) RA-07 WHS Raudbergvika- Teknisk sikkerhet dag-berganlegg_B02_2021-06-16 (2).pdf
31) VA rammeplan Raudbergvika

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 31) VA rammeplan Raudbergvika.pdf
31a) VA rammeplan Raudbergvika vedlegg 1

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 31a) VA rammeplan Raudbergvika vedlegg 1.pdf
32) VA-Rammeplan Eidsdal

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 32) VA-Rammeplan Eidsdal.pdf
30) Samfunnsanalyse_Raudbergvika_Menon-pub_101-2021

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 30) Samfunnsanalyse_Raudbergvika_Menon-pub_101-2021.pdf
32a) VA rammeplan Eidsdal vedlegg 1-4

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 32a) VA rammeplan Eidsdal vedlegg 1-4.pdf
33) 10220792_notat trafoeksplosjon_sign Sweco

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 33) 10220792_notat trafoeksplosjon_sign Sweco.pdf
4-2b) T_Regplan_vertikalnivå 02_tunnel

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4-2b) T_Regplan_vertikalnivå 02_tunnel.pdf
35) RA-04 Numerisk modellering berghaller_J01_2021-02-25

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 35) RA-04 Numerisk modellering berghaller_J01_2021-02-25.pdf
36) NO-04 WHS Raudbergvika - Overordnet geoteknisk vurdering av grunnforhold i dagsone - J01_2021-02-25 (1)

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 36) NO-04 WHS Raudbergvika - Overordnet geoteknisk vurdering av grunnforhold i dagsone - J01_2021-02-25 (1).pdf
37) RA-03 WHS Konseptstudie utslag under vann 2021-01-28

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 37) RA-03 WHS Konseptstudie utslag under vann 2021-01-28.pdf
39) NO-02 Anbefalte grunnundersøkelser for berghaller 2021-01-24

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 39) NO-02 Anbefalte grunnundersøkelser for berghaller 2021-01-24.pdf
24) RA-09 WHS Raudbergvika - Skredfarevurdering utvidet reguleringsområde Eidsdal J01 2021-10-15

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 24) RA-09 WHS Raudbergvika - Skredfarevurdering utvidet reguleringsområde Eidsdal J01 2021-10-15.pdf
41) 1179-G-O-O-40-002 Plan og snitt berganlegg

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 41) 1179-G-O-O-40-002 Plan og snitt berganlegg.pdf
Saksframlegg 1. gongs behandling Områdereguleringsplan for Raudbergvika Landbasert Oppdrett(85489)

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksframlegg 1. gongs behandling Områdereguleringsplan for Raudbergvika Landbasert Oppdrett(85489).pdf
17) NO-03 Tilsvar spørsmål og avklaringer DMF_J01_2021-02-25

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17) NO-03 Tilsvar spørsmål og avklaringer DMF_J01_2021-02-25.pdf
2) Føresegner områdeplan Raudbergvika - Eidsdal, datert 12.11.21

06.12.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 2) Føresegner områdeplan Raudbergvika - Eidsdal, datert 12.11.21.docx
2) Føresegner områdeplan Raudbergvika - Eidsdal, datert 12.11.21

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2) Føresegner områdeplan Raudbergvika - Eidsdal, datert 12.11.21.pdf
3) ROS-analyse områdeplan for landbasert oppdrettsanlegg Raudbergvika - Eidsdal, datert 12.11.21

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3) ROS-analyse områdeplan for landbasert oppdrettsanlegg Raudbergvika - Eidsdal, datert 12.11.21.pdf
38) RA-02 Overordnede vurderinger berganlegg 2021-01-26

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 38) RA-02 Overordnede vurderinger berganlegg 2021-01-26.pdf
40) 1179-G-O-O-20-001 Oversiktsplan berganlegg

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 40) 1179-G-O-O-20-001 Oversiktsplan berganlegg.pdf
4-1a) T_Regplan_vertikalnivå 01_Raudbergvika

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4-1a) T_Regplan_vertikalnivå 01_Raudbergvika.pdf
4-1c) T_Regplan_vertikalnivå 01_Eidsdal

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4-1c) T_Regplan_vertikalnivå 01_Eidsdal.pdf
23) RA-01 Skredfarevurdering WHS Raudbergvika 2021-01-25

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 23) RA-01 Skredfarevurdering WHS Raudbergvika 2021-01-25.pdf
1) Områdeplan for landbasert oppdrettsanlegg Raudbergvika-Eidsdal, Planomtale med KU, datert 12.11.21

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1) Områdeplan for landbasert oppdrettsanlegg Raudbergvika-Eidsdal, Planomtale med KU, datert 12.11.21.pdf
4-1b) T_Regplan_vertikalnivå 01_tunnel

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4-1b) T_Regplan_vertikalnivå 01_tunnel.pdf
34) RA-05 Ingeniørgeologisk rapport_J01_2021-02-26

06.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 34) RA-05 Ingeniørgeologisk rapport_J01_2021-02-26.pdf
Modellering av vannutskifting i Raudbergvika

14.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Modellering av vannutskifting i Raudbergvika.pdf
Brev om tilleggsdokumentasjon til søknad om vederlagsfri landbasert konsesjon for World Heritage Salmon AS i Raudbergvika i Fjord kommune

14.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev om tilleggsdokumentasjon til søknad om vederlagsfri landbasert konsesjon for World Heritage Salmon AS i Raudbergvika i Fjord kommune.pdf
KU - Naturmangfold og fiskeri Eidsdal (områdeplan Raudbergvika-Eidsdal)

14.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned KU - Naturmangfold og fiskeri Eidsdal (områdeplan Raudbergvika-Eidsdal).pdf