Varsel om utvida plangrense - reguleringsplan for Raudbergvika landbasert oppdrettsanlegg

Varsel om utvida plangrense - reguleringsplan for Raudbergvika landbasert oppdrettsanlegg

Nordplan AS varslar på vegne av RH Investments AS varsel om utviding av planområdet for tidlegare varsla planarbeid for Raudbergvika landbaserte oppdrettsanlegg. Utbyggar ønskjer å legge til rette for å kunne etablere tunnel frå Raudbergvika til Eidsdal, med eit tilhøyrande næringsareal i Eidsdal.

Sjå varslingsbrev under for meir informasjon. Eventuelle spørsmål kan rettast til ansvarleg fagkonsulent, Heidi Hansen, på tlf. 928 57 809. Innspel til varselet skal vere skifteleg og sendast anten pr. brev til Nordplan AS avd. Ålesund, Notenesgata 14, 6002 Ålesund eller e-post til hh@nordplan.no. Frist for merknader og innspel til oppstartsvarselet er sett til 16. april.

 

Varslingsbrev - utvida reguleringsplangrense Raudbergvika - Eidsdal (PDF, 817 kB)

Godkjend referat frå oppstartmøte, utvida planområde Raudbergvika -Eidsdal. (PDF, 562 kB)

Varslingsliste utvida planområde Raudbergvika (PDF, 93 kB)

Anonnse varsling Raudbergvika (PDF, 159 kB)

 

Dokument for tidlegare varsla planoppstart for Raudbergvika landbasert oppdrettsanlegg:

Planprogram for tidlegare varsla planområde (PDF, 3 MB)

Martin Hove
Leiar plan og miljø
E-post
Telefon 418 67 920