Varsel om oppstart og høyring av planprogram - Felles Sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven kommune

Varsel om oppstart og høyring av planprogram - Felles Sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven kommune

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 varslast det om oppstart av planarbeid for ein felles sjøarealplan for Fjord, Stranda og Sykkylven kommune, samstundes vert forslag til planprogram lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Sjå varselbrev for meir informasjon om føremålet med planarbeidet og korleis du kan medverke. 

Det vert arrangert folkemøtet den 25. januar og frist for å kome med merknad er 14. februar 2022.

 

Varselbrev (PDF, 228 kB)

Forslag til planprogram (PDF, 937 kB)

Kart sjøarealplan (PNG, 2 MB)

Emma Kuskemoen
Leiar plan og miljø
E-post
Telefon 418 67 925