Høyring: Strategisk næringsplan for Fjord

Høyring: Strategisk næringsplan for Fjord

Utkast til Strategisk næringsplan vert lagt ut på høyring. Ein søkjer spesielt innspel på om det skal vere kontinuerleg eller periodevis tildeling av næringsfondet.

Les planutkastet

Les endeleg rapport frå arbeidsgruppa for samfunns- og næringsutvikling

Les rapport - arbeidsgruppe samfunns- og næringsutvikling

Les saksutgreiinga

Høyringsfrist er 10. mai.

Send innspel til: post@fjord.kommune.no, eller til Fjord kommune, pb 144, 6211 Valldal.