Fjord kommune

Bustadsosial plan - høyring

Bustadsosial plan - høyring

Formannskapet gjorde i møte 10.11.22 vedtak om å legge bustadsosial plan ut på høyring.

Planutkastet finn du her (PDF, 7 MB)

Merknader vert å sende til post@fjord.kommune.no, eller sende på post til Fjord kommune, pb 144, 6211 Valldal innan 15.12.22.