Gratis bustadtomter

Gratis bustadtomter

Er du på leiting etter ei bustadtomt? Fjord kommune har bestemt at fleire tomter i kommunale bustadfelt skal gis bort gratis til dei som fyrst bestemmer seg for å byggje på tomtene. Kampanjen varer ut 2021.

Gratistomtene er fordelt mellom desse bygdene med:

Tomtene delast ut etter «første-mann-til-mølla»-prinsippet. Dei som ynskjer å overta ein av tomtene må sende inn søknad om gratis bustadtomt gjennom digitalt søknadsskjema

Vilkår for kjøp av kommunal bustadtomt

Reglement for tildeling av kommunale bustad- og næringstomter syner kva for krav kommunen set ved kjøp av kommunal bustadtomt.

Vedteke Reglement for tildeling av kommunal tomt, Fjord kommune (PDF, 609 kB)

Gebyr for tilknyting til vatn og avløp, samt tinglysing av skøyte og eventuell oppmåling kjem i tillegg. Tilknytingsgebyr for kraft vert styrt av nettleverandøren i området.  

Emma Kuskemoen
Leiar plan og miljø
E-post
Telefon 418 67 925