Brannførebygging

Brannførebygging

Interkommunalt samarbeid

Fjord brann og redningsvesen hadde samarbeid med kommunane Ålesund, Giske, Skodje, Ørskog, og Sula i eit interkommunalt samarbeid om brannvern( DIB) som blei oppretta 01.05.1985, og vavslutta per 01.01.2020. Då gjekk kommunane Skodje og Ørskog inni nye Ålesund kommune. Det vert arbeidd for at Fjord kommune får eit nytt samarbeid for brann- og feietenestene.

Lover og reglar

Forskrift om branførebygging