Kunnskapsprøven for skjenke- og salsløyve

Det er to typer kunnskapsprøver, ei for salsløyve i butikk og ei for skjenkeløyve på restaurant/bar/pub.

Kven kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som søker om å bli godkjent som styrar eller avløysar på stader med sals- eller skjenkeløyve må ha bestått prøven. For å bli godkjent som styrar eller avløysar på ein stad med skjenkeløyve må du ha fylt 20 år. Om du skal vere dagleg leiar på ein serveringsstad, og servere mat og alkoholfri drikke, må du ha bestått etablererprøven.

Kva er pensum?

  • Pensum for salsløyve: Kunnskap om alkohollova sine kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter
  • Pensum for skjenkeløyve: Kunnskap om alkohollova sine kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter

Boka "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneheld det du treng å vite før du tar kunnskapsprøven for sals- eller skjenkeløyve. Fjord kommune har eit eksemplar av boka til utlån.  I tillegg kan du kjøpe materiell som nettkurs og pensumhefte, samt få moglegheit til å teste deg sjølv, på vinn.no.

Kva kostar det?

 

Pris

 
Kunnskapsprøven - pr. prøve 400,00  

Du betalar når du møter for å ta prøven. Du kan betale kontant eller med vipps.

Kvar tar du prøven?

I Servicetorget på rådhuset. Du kan også ta prøven i andre kommuner. 

Gjennomføring av prøven

  • Du må legge fram gyldig legitimasjon som pass, førerkort eller bankkort med bilde.
  • Du må levere frå deg telefonen før du tek prøva.
  • Prøva er ei elektronisk fleirvalsprøve med varigheit på inntil 60 minutt. Du må ha færre enn 7 feil for å bestå.
  • Prøva er på norsk, det er ikkje anledning til å ha med tolk, men du kan bruke norsk ordbok.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Om du har dysleksi kan du få 30 min ekstra tid (krev legeattest).
Er du svaksynt, har lammelsar, nedsett hørsel eller andre utfordringar legg vi til rette så langt det lar seg gjere. Tilrettelegging må avtalast på førehand.

Kor mange gongar kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på nytt heilt til du består. Du må betale pr. prøve.

Påmelding 

Ta kontakt med oss på telefon 418 67 800 eller e-post for å avtale tid. 

Prøvebevis

Alle som består etablerarprøven får eit prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Det er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Vi lagar beviset medan du ventar eller vi kan sende det til deg på e-post.

Lover og reglar

Monika Høydal Lingaas
Rådgjevar
E-post
Telefon 41 86 79 24
Servicetorget Kundemottak
E-post
Telefon 41 86 78 00