Viltutval

Viltutval

Viltutvalet sine oppgåver er mellom anna å fremje viltstellet og mulegheitene for jakt, og organisere viltområder.

Viltutvalet 2020 - 2023

Faste medlemar:
Bjørn Helge Rønneberg, leiar
Monika Tettli, nestleiar
Johan Arnt Overøye
Gunn Elene Olsen
Stein Harald Døving
Rune Hårberg
Oddgeir Grønning

Varamedlemar:
Roy Meek
Roar Søvik
Per-Andre Rønneberg

Elena Myklebust
Rådgjevar
E-post
Telefon +47 41 86 78 26