Trenings-/øvingstider 2021/2022

Trenings-/øvingstider 2021/2022

Lag og organisasjonar som ønskjer å nytte Martin Linge-huset eller Stordalshallen til trening/øving denne hausten må sende søknad innan søndag 22. august.

Søknad skal sendast på eige søknadsskjema.

Covid-19

Alle særforbunda har utarbeidd smittevvernrettleiarar som idrettslaga må forhalde seg til. Tilsvarande gjeld også for andre lag, t.d kor og korps.

Har du spørsmål, ta kontakt:.
Stordalshallen, dagleg leiar Hallgeir Hove, tlf. 418 67 837, epost: Hallgeir.Hove@fjord.kommune.no
Martin Linge-huset, dagleg leiar Liv Marit Indreeide, tlf. 418 67 842, epost Martin.Linge.Huset@fjord.kommune.no