Hugs lesestoff til påske!

Hugs lesestoff til påske!

Kristi L. Stakkestad Treng du påskekrim? Biblioteket har stengt påskeveka, og du må difor hugse å sikre deg lesestoff innan fredag!

Valldal: Den siste veka før påskeferien er biblioteket kun ope
TYSDAG 5.4. kl. 10-17 og
FREDAG 8.4. kl. 11-16 (obs tidspunkt!).

Eidsdal: Siste opningsdag før påske er ONSDAG 6.4 frå kl. 1200 - 1800

Stordal: Siste opningsdag før påske er ONSDAG 6.4 frå kl. 1130 – 1900
 

Tysdag 19.4. er vi i vanleg drift.
 

God påske!