Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket

Søk etter informasjon i Nasjonalbiblioteket sitt rikhaldige digitaliserte materiale, blant anna er meir enn 500 000 bøker og 2.5 millioner aviser tilgjengelege her.

Nasjonalbiblioteket

  • Mykje ligg fritt tilgjengeleg for alle i Norge, både skanna bøker og aviser (fulltekst), der ein både kan bla og søke i teksten.
  • Ein del materiale har begrensa tilgang, og det er ulike regler for kven som kan få tilgang til kva og korleis. Les om tilgangsrettighetene her.
  • Nasjonalbiblioteket formidlar også mykje interessant kulturhistorisk og meir dagsaktuelt stoff på nettsidene sine nb.no, både artiklar, podcastar, filmar og nettarrangement som kan følgast gjennom direktestrøyming eller sjåast i opptak seinare.