Jordmor

Jordmor

Jordmor er tilsett i 40% stilling, og er for tida stasjonert ved helsestasjonen i Valldal kvar tysdag og torsdag frå kl. 08 til 16.

Gravid?

Det er anbefalt å ta kontakt med jordmor så snart du veit du er gravid. Då vil du få time for ein tidleg samtale etter nye retningsliner for svangerskapsomsorga (juni 2018).  Denne samtalen inneheld desse tema:

 • Informasjon og kartlegging av ditt behov for oppfølging i svangerskapet
 • Gjennomgang og utfylling av helsekort for gravide
 • Fysisk helse og aktivitet
 • Kosthald og behov for kosttilskot
 • Legemiddel
 • Psykisk helse
 • Erfaringar med vold og seksuelle overgrep
 • Røyk og snus
 • Alkohol og illegale rusmiddel

Du kan sjølv velje om du vil gå til jordmor eller lege for svangerskapskontrollar og etterkontroll.

Partnar er velkomen til å vere med på svangerskapskontrollane.

Tilbod frå jordmortenesta

 • Svangerskapskontrollar og oppfølging av gravide i samarbeid med legetenesta
 • Samtale, råd og veiledning om sentrale tema innen kvinnehelse, livsstil og graviditet.
 • Henvisning til ultralyd, og anna oppfølging i spesialisthelstenesta ved behov.
 • Forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre.
 • Tidleg heimebesøk av jordmor etter fødsel. 1-3 dg etter heimkomst.
 • Ivaretaking av familien i samarbeid med helsestasjonen.
 • Etterkontroll av kvinna 6 veker etter fødsel.
 • Prevensjonsveiledning og administrering av alle typer prevensjon til alle kvinner over 16 år.
 • Samtale om seksualitet, seksuell helse og abort.

Viktige telefonnummer

Fødeavdeling Ålesund, 70 10 59 40

Fødeavdeling Volda, 70 05 83 61

Ambulanse, 113

Legevakt, 116 117

Nyttige linkar

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen

http://www.fhi.no/

http://www.helsenorge.no/gravid

http://www.sexogsamfunn.no/

http://ammehjelpen.no/

http://matportalen.no/

https://www.nav.no/Forsiden

https://www.landsforeningen1001dager.no/

https://nhi.no/graviditetsoraklet/

https://kjennliv.no/

https://program.changetech.no/ChangeTech5r.html?Mode=Trial&P=6X8LNT

https://www.amathea.no/

https://www.stinesofiesstiftelse.no/tema/temafilmer-for-samtale-med-blivende-og-nybakte-foreldre

https://www.tryggmammamedisin.no/

Elin Tafjord Skoge
Jordmor
E-post
Telefon 418 67 949
Valldal legekontor
Telefon 70 25 89 00

Legevakt, tlf. 116 117

Alarmtelefon, 113