Valldal legekontor

Valldal legekontor

Valldal legekontor ligg plassert i Storfjord helsesenter. Vi er 3 fastlegar samt to helsesekretærar. Her er også helsestasjon. 

Du kan kome i kontakt med fastlegen via helsenorge.no.

 
Valldal legekontor
Telefon 70 25 89 00

Legevakt, tlf. 116 117

Alarmtelefon, 113

Adresse

Grandegata 54

6210 Valldal

Åpningstider

Måndag - fredag kl. 08.00 - 15.30
Tlf. tida: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00