Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom er eit gratis lavterskeltilbod for unge mellom 13-25 år. Du kan bestille time på førehand, eller kome utan avtale. 

Helsestasjon for ungdom, HFU i sommarferien

Helsestasjon for ungdom, HFU, er no stengt for drop-in timar i sommarferien. Det er likevel høve til å bestille seg timar ved behov. HFU er for alle mellom 13 og 25 år. 
Du kan bestille time for prevensjonsveiledning, reseptar og innsetting/fjerning spiral og P-stav. SOI-testing (klamydia). 
Det er også tilbod om støttesamtalar/avklaringssamtalar innan psykisk helse og seksuell helse. 

På HFU vil du treffe helsesjukepleiar/jordmor og lege. Du kan stille spørsmål om det meste - fysisk eller mental helse - eller andre problemstillingar knytt til livssituasjonen din.. 

HFU har ope måndagar i skuleåret frå kl. 1400 - 1600.
Lege er tilgjengeleg mellom kl. 14 og 15.
Helsestasjonen i Valldal måndagar i partalsveker.
Helsestasjonen i Stordal måndagar i oddetalsveker.

Aktuelle tema kan vere

 • Spørsmål eller plager omkring menstruasjon, pubertet og kropp.
 • Prevensjon. Informasjon, veiledning, resept for alle typer prevensjon. Insetting og fjerning av P-stav og spiral. Gratis prevensjon for deg mellom 16- 22 år. Gratis kondomar.
 • Informasjon, testing og behandling av seksuelt overførbare sjukdommar.
 • Seksualitet, seksuell helse, kjønnsidentitet og seksuell identitet.
 • Svangerskap og abort.
 • Mobbing og utestenging. Vold og overgrep. Omsorgsvikt og sosial kontroll.
 • Angst og depresjon.
 • Kosthald og trening. Eteproblematikk, over/undervekt.
 • Alkohol, tobakk og narkotika.
 • Hjelp til å kontakte andre for vidare oppfølging ved behov.

Du er velkomen til å ta kontakt uansett kva som opptek deg. Husk - vi har teieplikt.

Nyttige telefonar

 • Alarmtelefon for barn og unge, tlf. 116 111 (open kl 1500 - 0800, også i helgar og på heilagdagar)
 • Ungdomstelefonen, tlf. 400 00 777 (søndag - torsdag kl. 1800 - 2200)
 • Mental helse hjelpetelefon, tlf. 116 123 (døgnopen)
 • Kirkens SOS, tlf. 22 40 00 40 (døgnopen)

Nyttige lenker

Elin Tafjord Skoge
Jordmor / fung. helsesjukepleiar
E-post
Telefon 418 67 949