Hjelpemiddel

Hjelpemiddel

Kva tilbyr vi

Den som har varig skade eller sjukdom kan ved behov søke Nav–hjelpemiddelsentral om utlån av hjelpemiddel

Den som har behov for akutt utlån av enkle hjelpemiddel i ei kortare periode, kan låne hjelpemiddel frå eit kommunalt utlånslager ved Valldal sjukeheim.

Du kan blant anna låne:

  • Stokk, rollator, preikestol, rullestol
  • Toalettforhøyer, toalettstol, dusjkrakk

Kven kan få tilbodet?

Du må vere må vere busett i Fjord kommune for å få utlevert hjelpemiddel her.

  • Hjelpemidla skal i utgangspunktet hentast og leverast av brukar
  • Det er viktig at utstyr som ikkje lenger er i bruk leverast tilbake i reingjort tilstand, så raskt som mogleg

Slik søker du

Ved behov for informasjon råd og rettleiing om aktuelle hjelpemiddel, og ved behov for hjelp i samband med søknadsprosessen til NAV- hjelpemiddelsentral, kan du kontakte ergoterapeut eller heimetenesta.   

Kva koster det

Kortidsutlån er gratis, men blir loggført. Krykker må du kjøpe.

Gry Bente Stranden
Ergoterapeut
E-post
Telefon +47 41 86 79 57