Språkkafe

Språkkafe

Biblioteket i Eidsdal har no sommarstengt. Videre informasjon om språkkafé vil kome til hausten.

Kvar onsdag klokka 16 til 1730 er det Språkkafè på biblioteket i Eidsdal. Språkkafè er eit tilbod til deg som vil lære meir norsk og eit tilbod til deg som vil lære bort norsk.

På Språkkafè snakkar vi norsk med kvarandre over ein kopp te eller kaffi.
Vi har nye tema kvar gang. Samtalane gir kunnskap om norsk språk og kvardagsliv.

Språkkafè er ope for alle som er interessert. Det er gratis. Det er ikkje påmelding.
Alle er varmt velkomne!

Ta kontakt med Berit på biblioteket tlf: 41867832 eller med Dagrun tlf: 98645493 og Lisa tlf: 41867947 på Flyktningtenesta om du har spørsmål om Språkkafè.