Ønsker du å bidra?

Ønsker du å bidra?

Ønsker du som privatperson eller som bedrift å bidra i inkludering av våre nyaste innbyggarar? Ta kontakt med flyktningtenesta på telefon 418 67 947.

Det kan for eksempel vere:

  • at nokon treng ein besøksven
  • at nokon har behov for språkpraksis
  • at nokon ønsker å knyte kontakt med personar i same aldersgruppe
  • at ei bedrift er på utkikk etter arbeidskraft
  • at nokon ønsker å gå turar i skog og mark

Røde Kors – delta som frivillig

(du treng ikkje vere medlem)
Eidsdal-Norddal Røde Kors planlegg no sosiale aktivitetar for innbyggarane i kommunen. Aktivitetane vil bli spreidd utover hausten, og skal bidra til inkludering, sosialisering og samhald. Det vert planlagt utflukter, samlingar på Røde Kors huset, god mat og nytt bekjentskap.

Vil du bidra? Ta kontakt med Eidsdal/Norddal Røde Kors på e-post: eidsdal-norddal@rodekors.org

Lisa Mari Nygård
Koordinator
E-post
Telefon 418 67 947