Midlertidig alternativ mottaksplass for personar frå Ukraina

UDI har ei eiga søknadsordning for ukrainarar som ønsker eit midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering.

Meir informasjon og søknadsskjema finn du her.

Einslege mindreårige er ikkje omfatta av den nye retningslinja for alternativ mottaksplass og skal bruke denne lenka.

Ta kontakt med lisa.mari.nygard@fjord.kommune.no om du har spørsmål eller treng hjelp med dette.

Ta også gjerne kontakt om du vil bidra på noko vis - også om du har meldt deg tidlegare utan at det har vorte registrert.

Application for alternative to reception centre

UDI has an application scheme for Ukrainians who want to live in a temporary alternative to an asylum reception centre or emergency accommodation. Follow this link for more information and application.

Unaccompanied minor asylum seekers should not use the application above, but follow this link

Contact dagrun.agnes.vikesland@fjord.kommune.no if you have questions or need help with this.