Søknad om barnehageplass og SFO

Søknad om barnehageplass og SFO

Søknadsfrist for endring av barnehageplass er 1. mars. For ny barnehageplass er søknadsfristen 15. mars. 
Søknadsfrist for SFO er 1. mars.

Dette gjeld hovudopptak til nytt barnehageår. Alle som ønskjer plass, eller ønskjer å endre tildelt plass, må søkje innan fristen. Dei som allereie har plass, og ikkje skal endre på noko, treng ikkje å søke på nytt. Søk elektronisk her

Les meir om barnehagetilbodet her.

Alle skulane gir tilbod om skulefritidsordning før og etter skuletid for elevar i 1.-4. klasse, og til elevar med særskilte
behov i 1.-7. klasse. Søknadsfristen er 1. mars. Søk elektronisk her.

I statsbudsjettet for 2022 blei det vedteke at alle barn som startar i 1. klasse august 2022 har rett til 12 timar gratis kjernetid på SFO. Meir informasjon om ordninga kjem. 

Les meir om SFO-tilbodet her