Revidering informasjonshefte

Revidering informasjonshefte

Vi er i gang med å flytte informasjon over frå det fysiske informasjonsheftet vårt, til heimesida digitalt. Dette for å "slanke" det, men også for å dele informasjon som er felles for skulane i Fjord. De finn ikkje lenger same informasjon i heftet, men ved å gå inn i menyen på heimesida til kommunen/skulen.