Vekeplanar

Vekeplanar

Her finn de vekeplanar for dei ulike klassene. 1. og 2. klasse får ny plan på fredagane, 3. og 4. klasse får ny plan på måndagane, 5. - 7. klasse får nye vekeplanar annakvar måndag, ungdomssteget får nye vekeplanar kvar fredag. 

1. og 2. klasse (DOCX, 50 kB)

3. og 4. klasse (DOCX, 236 kB)

5. klasse (DOCX, 45 kB)

6. klasse (DOCX, 44 kB)

7. klasse (DOCX, 45 kB)

8. klasse (DOCX, 30 kB)

9. klasse (DOCX, 31 kB)

10. klasse (DOCX, 31 kB)