Treffpunkt for politikontakt

Treffpunkt for politikontakt

Politikontakta er det daglege kontaktleddet med kommunane, og er rådgjevar innan kriminalitetsførebyggande arbeid. Øyvind Verpeide, tenestestadsleiar ved Haram lensmannskontor, er Fjord sin politikontakt.

Øyvind vil vere fysisk til stades i Fjord annakvar månad, og elles ved behov for å svare på alle typar spørsmål.

Ein kan treffe han i Fjord kommune på følgjande datoar kl. 10-14:

02.02.21 – rådhuset Valldal

02.03.21 - kommunehuset Stordal

06.04.21 – rådhuset Valldal

04.05.21 - kommunehuset Stordal (ikkje fysisk oppmøte pga korona)

01.06.21 – rådhuset Valldal

07.09.21 – kommunehuset Stordal

05.10.21 – rådhuset Valldal

02.11.21 - kommunehuset Stordal

07.12.21 – rådhuset Valldal

Ønskjer du å avtale tid for samtale med han i forkant, kan du ringe 02800, og be om å få snakke med Øyvind Verpeide.