Få varsel

Få varsel

Både Fjord1 og Statens vegvesen har tilbod om sms-varsling på aktuelle vegstrekningar.

Registrer deg hos Fjord1 her

Registrer deg hos Statens vegvesen her

 

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ei sentral rolle i beredskap for flaum og skred. NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstenesta og skrednett. Dei har døgnkontinuerlig beredskapstelefon for flom- og skredsituasjonar.

NVE sitt regionkontor kan bistå det regionale og lokale beredskapsapparat i ein beredskapssituasjon.