Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. vart vedteke av Stortinget 17. juni 2005. Etter denne lova skal alle kommunane og fylkeskommunane ha eit råd eller ei anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne.

Veiledar råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Leiar: Henriette Sortehaug

Nestleiar: Olav Amund Myklebust

 MedlemVara
Politisk valdHenriette SortehaugIvar Normann Heggen
Politisk valdOlav Amund MyklebustAlv Ivar Eliassen
Politisk valdElin Tafjord SkogeAnnette Langdal
BrukarrepresentantAnna Margrethe Drægebø MoeIngrid Løset
BrukarrepresentantJostein DalenSvein Vidar Normann
Siv Krokfoss
Konsulent
E-post
Telefon 41 86 78 23