Høyring - Planstrategi 2024 - 2027

Kvart fjerde år skal kommunen vedta ein ny planstrategi. Formannskapet gjorde 6. juni vedtak om å legge planstrategi for perioden 2024 - 2026 ut på høyring.

Bakgrunn

Planstrategien bygg på to grunnlagsdokument

Innspel

Send innspel til post@fjord.kommune.no eller per post til Fjord kommune, pb. 144, 6211 Valldal.

Høyringsfristen er 22. juli 2024.