Fjord kommune

Vidareutvikle det gode livet

Vidareutvikle det gode livet

Møte med idrettsrådet, oktober 2022

Balldag og sosialt fellesskap

Tiltak i regi av Leve heile livet-reforma i samarbeid med frivillige. 
Tiltak for å skape gode møteplassar, og god folkehelse.

Ope hus - Eidsdal - Fjord kommune

Møte i frivilligforum

Det var flott feiring av frivilligheita, og dialog om samfunnsdelen, på Blåtind måndag 5. desember.

Les om markeringa her

Møter med pensjonistlaga