Fjord kommune

Handlekraftig og innovativ kommune

Handlekraftig og innovativ kommune

Twin Fjord

Vi er med i samarbeidsprosjektet Twin Fjord der ein testar korleis ny teknologi kan bidra i lokal samfunnsutvikling

Les meir om prosjektet her.

Helseplattformen

Helseplattformen kjem til å skape store endringar i pasienten si helseteneste. Fjord kommune er i gang med prosessen, og sak ta i bruk den nye løysingar hausten 2023.

Gå inn og les meir om det som skjer på Helseplattformen si nettside.