Fjord kommune

Gode vekstvilkår for eit berekraftig næringsliv

Gode vekstvilkår for eit berekraftig næringsliv

Synleggjer kommunen som samfunn gjennom eiga nettside

Nettsida opplevfjord.no vart lansert i mai 2022. Utover året har også facebook og instagram komt på plass.

Møte i næringsforum, 22.11.22