Fjord kommune

Vidareutvikle det gode livet

Vidareutvikle det gode livet

Vi har allereie mange gode tiltak på plass, som vi skal arbeide vidare med og vidareutvikle. Ein del av dei er lista opp under.

Trygt og godt oppveksmiljø

 • Betre tverrfagleg innsats (BTI)
 • LOS-koordinator
 • Førebyggande helsearbeid
 • Ungdomsklubbar
 • Felles turar for ulike klasser på alle skulane
 • Skule LOS
 • Livet og sånn - program psykisk helse
 • MOT-arbeid
 • Kulturdag for skulane
 • Skidag og idrettsdag i skulane
 • Helsestasjon for ungdom
 • Samarbeid med frivillige om aktivitetar
 • Barseltreff
 • Bading på Muritunet for brukarar med nedsett funksjonsevne

Godt samhald og gode møteplassar

 • Gratis lån av lokale til lag og organisasjonar
 • Møteplass og formidling gjennom biblioteket
 • Faste møter med frivillige - Frivilligforum
 • Drift av leikeplassar
 • Drift av parkeringsplassar ved turområder
 • Drift av Tafjordbadet

Variert kulturliv

Aktivitet og fellesskap på institusjonane

 • Lesestund/leseombod, Stordal/Eidsdal
 • Besøk av barnehagen, Valldal/Eidsdal
 • Kulturskulekonsertar
 • Den kulturelle spaserstokken
 • Kafear
 • Andakt, Valldal/Eidsdal
 • Trim og tur 
 • Utstyr til streaming
 • Interaktive aktivitetar
 • Rickshaw-syklar, Valldal/Stordal

Aktivitet og fellesskap for innbyggarane

 • Frukosttreff, herreklubb, dametreff
 • Strikkekafear
 • Bingo
 • Pensjonisttreff
 • Seniordans
 • Gåtur, Valldal
 • Helsebading Muritunet
 • Seniortrim Muritunet
 • Den kulturelle spaserstokk
 • Seniornett, Valldal
 • Sjakk, biblioteka
 • Møteplass, biblioteka

Tilrettelegging

 • Aktivitetskalendar på kommunal heimeside/ opplevfjord.no
 • Koordinerer aktivitetar
 • Givarglede
 • Supersommar
 • UNG kunst og kultur
 • Leve heile livet

Stabilt folketal

 • Fortel dei gode historiene
 • Gir gode tenester og arbeider førebyggande
 • Synleggjer FJord som ein rik kultur- og fritidskommune
 •