Fjord kommune

Gode vekstvilkår for eit berekraftig næringsliv

Gode vekstvilkår for eit berekraftig næringsliv

Vi har allereie mange gode tiltak på plass, som vi skal arbeide vidare med og vidareutvikle. Ein del av dei er lista opp under.

Gode vekstvilkår for næringslivet

  • Kommunen handlar lokalt i størst muleg grad
  • Bedriftsbesøk for skulane

Trygt og inkluderande samfunn

  • Årleg oppdatering av beredskapsplanverk
  • Revidering av ROS-analyse
  • Faste møter i beredskapsrådet
  • Innsats for andre, valfag i skulane
  • Oppfølging gravide om tilpassing og rettar i arbeidslivet
  • Støtte og gode tenester til sårbare familiar

Godt omdøme

  • Ledige stillingar i Fjord-samfunnet vert samla og publisert på opplevfjord.no.
  •