Fjord kommune

Balansert forvaltning og utvikling av naturen

Balansert forvaltning og utvikling av naturen

Vi har allereie mange gode tiltak på plass, som vi skal arbeide vidare med og vidareutvikle. Ein del av dei er lista opp under.

Verdsarv- og nasjonalparkkommune

 • Medlem i Norges nasjonalparkkommunar
 • Mellomstega er på besøk på Severinbrauta
 • Aktivt arbeid med skilting og merking av turstiar
 • Naturmøteplass i Valldal annakvar veke
 • Bevisst naturforvaltning mellom bruk og vern

Aktivt landbruk

 • Skular/barnehagar brukar naturen aktivt
 • Plukker og sorterer søppel
 • Bevisst landbruksforvaltning

Rikt friluftsliv

 • Fast turdag i barnehagane
 • Brukar naturen aktivt
 • Valldal 2029, Valldalsleia
 • Drift av Tafjordbadet
 • Utstyrsbase
 • StikkUT
 • Naturmøteplass i Valldal
 • Skilting/merking turstiar
 • Drift av parkeringsplassar ved turområder

Ivaretek naturmangfald

 • Born plukkar søppel
 • Kildesorterer
 • Aktiv viltforvaltning
 • Renovasjonspunkt på offentlege uteområde
 • Tek var på kulturminne