Div. artiklar

Fjord kommune skal prioritere næringsutvikling høgt, det har dei fleste partia tydeleg gitt uttrykk for i valgprogrammet sine. Også på kommunestyret sin work shop og på folkemøtet vi hadde tidlegare i haust, var dette eit tema som gjekk igjen.

Vi har snakka med kjekke born som har ulike tankar om kva dei ønskjer seg i Fjord kommune. Vi vil gjerne høyre kva du meiner også om utkast til kommuneplanen sin samfunnsdel. 

Fjord kommunestyre vedtok 10. februar kommune sin første samfunnsdel.

I perioden 19. – 26. oktober 2020 vart det gjennomført ei spørreundersøking om korleis ein ønsker at Fjord kommune skal utvikle seg. Målgruppa var ungdom, unge vaksne og vaksne. 339 svarte på heile eller deler av undersøkinga. Fordelinga mellom dei ulike aldersgruppene som har svart, er 68 (20 %) mellom 13-16 år, 47 (14%) mellom 17-25 år, og 223 (66%) er 26 år eller eldre.