Artiklar kva gjer vi

I går var ordførar Eva Hove på besøk i Næringsforumet. Det var flest reiselivsbedrifter her. Det var interessant å høyre korleis dei vurderer sesongen som har vore, og ikkje minst kva planar dei arbeider med for komande sesong.

Kommuneplanen sin samfunnsdel vart laga etter ein omfattande involveringsprosess med mange gode innspel. Vi er no over i neste fase der vi skal arbeide saman med realisering av planen.