Fjord kommune

Artiklar kva gjer vi

På nyåret har ordførar Eva invitert seg sjølv på besøk til alle pensjonistlaga i kommunen. Det er strålande å oppleve kor aktive desse laga er.

Einingsleiarane var fredag samla for å sette felles fokus på samfunnsdelen. 

Samfunnsdelen er styrande for arbeidet vidare framover. Vi må samarbeide for å nå måla, og sørge for at Fjord skal halde fram å vere ein gode kommune å leve og bo i. Har du tankar om ting som er viktig å få iverksatt for å nå dei fire hovudmåla? Kom med innspel.

5. desember er FN sin internasjonale dag for frivillig arbeid. I Fjord vart dagen markert med middag for representantar frå dei frivillige organisasjonane.

I går var ordførar Eva Hove på besøk i Næringsforumet. Det var flest reiselivsbedrifter her. Det var interessant å høyre korleis dei vurderer sesongen som har vore, og ikkje minst kva planar dei arbeider med for komande sesong.

Kommuneplanen sin samfunnsdel vart laga etter ein omfattande involveringsprosess med mange gode innspel. Vi er no over i neste fase der vi skal arbeide saman med realisering av planen.