Valstyret

Valstyret er formannskapet.

Arbeidarpartiet
Eva Hove, leiar
Olav Løvoll

Høgre
Viktor Valdal, nestleiar
Jan Are Remme

Senterpartiet
Per Magnus Berdal
Lars Kristian Øvrebust
Laila K. Olsen