Godkjente vallister

Godkjente vallister

Innleverte listeforslag til kommunesyrevalet 2023 er godkjente av valstyret i møte 11. mai.

Iht. valglovens §6-8 må klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak om å godkjenne eller forkaste eit listeforslag, fremmast innan 7 dagar etter offentleggjeringa av dei godkjende vallistene. Klaga må vere skriftelg og skal sendast valgstyret på e-post: post@fjord.kommune.no eller pr. post til Valstyret i Fjord kommune, Postboks 144, 6211 Valldal.

Følgjande vallister er godkjente:

Arbeidarpartiet (PDF, 5 kB)

Framstegspartiet (PDF, 3 kB)

Høgre (PDF, 5 kB)

Senterpartiet (PDF, 6 kB)

SV-Sosialistisk Venstreparti (PDF, 5 kB)

Vallistene er lagt ut til offentleg ettersyn på rådhuset, kommunehuset i Stordal og på kommunen si heimeside.