Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp

Nav har på grunn av situasjonen rundt Koronaviruset stengt publikumsmottaket for alle henvendelsar unntatt økonomisk nødhjelp. For økonomisk nødhjelp ring tlf. 413 07 542. Er det ikkje ein nødssituasjon blir brukar henvist til rett sjølvbeteningsløysing på www.nav.no.  Det ligg mye god informasjon om fleire ytingar på www.nav.no, også om økonomisk sosialhjelp.