Testing for koronavirus

Testing for koronavirus

Fjord kommune følgjer anbefalingane frå folkehelseinstituttet om å teste alle som har ein eller fleire symptom, har hatt nærkontakt med smitta eller reist i land/område med høg forekomst av smitte dei siste 10 dagane.  

Symptom
Med symptom meinast luftvegsinfeksjon med eit eller fleire av følgjande symptom:

  • Feber
  • Hoste
  • Tungpust
  • Tap av smak- eller luktesans

Bruk gjerne koronasjekken utarbeid av Helsenorge for å sjekke om du må ta ein test - KORONASJEKK

Timebestilling

  • Bestill time ved å ringe koronatelefonen på 418 67 950.
  • Telefonen er open alle kvardagar kl. 08:30 – 11:00.
  • Tidspunkt for test blir opplyst i telefonsamtalen
  • Oppmøtestad:  Valldal legekontor i bil om ikkje anna blir avtalt (ikkje parker framfor ambulanseporten).

Svar på test
Har du blitt testa for covid-19 (koronavirus) vil du finne resultatet på prøva her:

Lurer du på noko? 

Helsenorge har god informasjon og ein eigen chat om korona.  

Koronatelefon
Telefon 418 67 950

Åpningstider

Alle kvardagar kl. 08.30 - 11.00