Testing for koronavirus

Testing for koronavirus

Fjord kommune tilbyr testing av korona ved legekontoret i Valldal.

Slik går du fram for å bli testa

 • Dersom du ønskjer å bli testa, skal du først ringe fastlegen din. Sjå testkriterie under eller på FHI.no
 • Om du ikkje får tak i fastlegen, kan du ringe legevakt på 116 117. 
 • Alle som skal bli testa må avtale oppmøtetid. 
 • Det er viktig at du ikkje ringer legevakta med generelle spørsmål og rådgiving vedrørande testing, men kun om du meiner at du skal bli testa.

Her kan du lese meir om sjølve testinga.

Desse skal bli testa

Folkehelseinstituttet tilrår at det utførast test for SARS-CoV2 av (i prioritert rekkefølge) personar med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tung pust, eller som lege mistenker har koronavirus og som er: 

 • Pasient med behov for innlegging.
 • Pasient/bebuar i sjukeheim eller annan helseinstitusjon.
 • Tilsett i helsetenesta med pasientnært arbeid.
 • Personar over 65 år, eller vaksen med underliggande sjukdom.
 • Personar som er i karantene på grunn av nærkontakt til eit stadfesta tilfelle av koronavirus Covid-19, eller etter reise.
 • Tilsett, barn eller elev i barnehage, skole eller skolefritidsordning som har opna igjen. 
 •  Ny kategori: Andre med mistenkt koronavirus Covid-19.

Fjord kommune har for tida god kapasitet for testing. 

Svar på testen

No kan du  sjølv sjå svaret på koronatesten på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. Dei som er positive blir ringt til. Har du ikkje høyrt noko, og ikkje finn svar på helsenorge.no, kan du ringe legekontoret etter tre dagar.

Lurer du på noko? 

Helsenorge har god informasjon og ein eigen chat om korona.  

Dersom du ikke finn svar på det du lurer på, kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015. Den har opent kvardager frå kl. 08.00-15.30.

Legevakta er for akutt medisinsk hjelp 

Legevakta tar i mot førespurnadar frå personar som treng akutt medisinsk hjelp. Generelle spørsmål om koronavirus skal ikkje rettast til legevakta.