Testing for koronavirus

Testing for koronavirus

Fjord kommune følgjer anbefalingane frå folkehelseinstituttet. 

Les meir på Helsenorge sine sider.

Bruk gjerne koronasjekken utarbeid av Helsenorge for å sjekke om du må ta ein test - KORONASJEKK

Timebestilling

  • Bestill time ved å ringe koronatelefonen på 418 67 950.
  • Telefonen er open alle kvardagar kl. 08:30 – 11:00.
  • Tidspunkt for test blir opplyst i telefonsamtalen
  • Oppmøtestad:  Valldal legekontor i bil om ikkje anna blir avtalt (ikkje parker framfor ambulanseporten).

For deg som har fått utlevert heimetest

  • Er hurtigtesten positiv - ta kontakt med legekontoret og meld frå. Det må då takast ny prøve på teststasjonen.
  • Er hurtigtesten negativ, og allmenntilstanden er god, kan du gå tilbake på arbeid/skule/barnehage.

Svar på test
Har du blitt testa for covid-19 (koronavirus) vil du finne resultatet på prøva her:

Jobbreise eller testing før ferie
Treng du test (PCR) for jobbreiser, feriar eller liknande for reise til utlandet kan du bestille time via koronatelefonen.
Du må sjølv dekke kostnad for testinga på 450 kr.  

Lurer du på noko? 

Helsenorge har god informasjon og ein eigen chat om korona.  

Koronatelefon
Telefon 418 67 950

Åpningstider

Alle kvardagar kl. 08.30 - 11.00