Skular og barnehagar

Skular og barnehagar

Ut i frå smittesituasjonen i Fjord kommune har kriseleiinga bestemt å følgje nasjonale råd og gå over til grønt nivå for skular og barnehagar.

Les meir i nasjonal rettleiar frå Helsdirektoratet.