Reiseråd

Reiseråd

I eit lite lokalsamfunn vert vi ekstra sårbare om det oppstår ein smittesituasjon. 

Ein ber innbyggjarar og besøkande om å halde seg oppdatert om smittesituasjonen.

  • Reiser til utlandet frarådast. Strengt nødvendige reiser kan gjennomførast.
  • Reiser innanlands kan gjennomførast
  • Personar som ikkje er «beskytta» oppfordrast til å vere ekstra forsiktig
  • Undersøk kva for tiltak som gjeld for kommunen du oppholder deg i.
  • Er du sjuk, i karantene eller isolasjon skal du ikkje reise, heller ikkje til fritidsbolig (hytte, leiligheit, campingvog ol.).

Les meir om reiseråd her