Reiseråd

Reiseråd

I eit lite lokalsamfunn vert vi ekstra sårbare om det oppstår ein smittesituasjon. 

Ein ber innbyggjarar og besøkande om å halde seg oppdatert om smittesituasjonen.

- Reiser til utlandet frarådast. Strengt nødvendige reiser kan gjennomførast.
- Unngå unødvendig reise innanlands. Dette er spesielt viktig til og frå område med høgt smittepress.
- Ein kan reise på hytta (eigd eller leigd) eller hotell innanlands, men unngå kollektivtransport om det er muleg.
- Reiser til arbeids- og studiestad kan reknast som nødvendig reise.
- Personar som reiser til kommunar med mindre strenge tiltak bør følgje anbefalingane som gjeld i kommunen du bur i til vanleg.

Les meir om reiseråd her