Reiseråd

Reiseråd

På grunn av auka smitte i samfunnet kjem smittevernoverlegen med sterk oppmoding om å berre gjennomføre nødvendige reiser.

I eit lite lokalsamfunn vert vi ekstra sårbare om det oppstår ein smittesituasjon. Reiser til smitteutsette områder i Noreg kan medføre til at du må gå i karantene og må testast når du kjem tilbake frå reise.

Ein ber innbyggjarar og besøkande om å halde seg oppdatert om smittesituasjonen.

For besøkande som kjem til Fjord kommune må du vurdere om du har vore i ein smitteutsatt situasjon, eller har symptom. Då kan du ikkje kome.

Viss du skal ha samling t.d. konfirmasjon - noter namn og telefonnummer til alle som er til stades i tilfelle behov for smittesporing. 

Vi minner også om krav til 1 meter avstand uansett kvar ein er, at ein tek på minst muleg og vaskar seg ofte med sprit.

Råd til feiringar og samankomstar