Status korona

Status korona

Det vart fredag meldt to nye smittetilfeller i Fjord, og det vart utført nedjustert TISK. Etter fredag er det ikkje meldt om nye smittetilfeller.

Vi beklager sein statusoppdatering.

Vi ser ny smitterekord i Norge. Vi ser også ein del smitte i området rundt oss, og kan vente aukande smitte også i Fjord. Vi oppfordrar alle om å teste seg ved luftvegssymptom, halde seg heime om ein er sjuk, og halde avstand til andre på offentlege stader.