Smittevernråd for arrangement

Smittevernråd for arrangement

Klikk for stort bilete Folkehelseinstituttet vil minne om smittevern for sosiale samankomstar for å hindre utbrot av Covid-19.

  • Det er tillatt med maks 200 personar til stades på eit offentleg arrangement.
  • På private arrangement kan det vere maks 20 personar.
  • Lokalet må vere stort nok til å overhalde 1 meter avstand mellom personar som er til stades.
  • Sjuke personar skal ikkje delta sjølv om dei berre har milde symptom.

 

  • Arrangement på offentleg stad skal ha ein ansvarleg arranger som har har ansvar for at smittvernreglane blir fulgt.
  • I tillegg skal ansvarleg arrangør ha oversikt over kven som er til stades.

 

  • Privat arrangør bør tilrettelegge for at smittevernreglande blir fulgt.
  • Ha oversikt over alle som er til stades.