Servering og reiseliv

Servering og reiseliv

 
 
 
Næringsdrivande finn mykje rettleiing på Folkehelseinstituttet si side om bransjestandard
 

Risiko for smitte

Det vil alltid vere ein risiko for smitte og at det kan oppstå smittetilfeller sjølv om det er utøvd godt smittevern. Smitteførebyggande tiltak vert gjort for å redusere risikoen. Folkehelseinstituttet sin mal for smittevernveiledar skal gi innsikt i og råd om korleis dei ulike tenestene kan organiserast samtidig som smittevern vert ivaretatt på ein forsvarleg måte.