Opning av kommunale bygg

Opning av kommunale bygg

Fleire kommunale bygg og funksjonar opnar opp frå 1. juni. Gjeldande smittevernreglar skal følgjast alle stader.

Rådhuset i Valldal og kommunehuset i Stordal opnar. NB. Alle besøkande skal vende seg til servicetorget for nærare avtale.

Biblioteka opnar for ordinært utlån.

Frivilligsentralane vert stengt for aktivitetar og frivilliggrupper fram til hausten. Lokala kan leigast ut til private etter avtale.

Frivillige lag og organisasjonar skal primært bruke Martin Linge-huset og Stordalshallen til sine møter.